Projektuojame bei diegiame kompiuterinį tinklą jūsų objektuose.

Galime apjungti nutolusius jūsų pastatus, darbo vietas.

Galima apjungti bevieliu ryšiu arba optiniu kabeliu.